การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
การขอรหัสผ่านใหม่

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมเพื่อขอกรอกแบบฟอร์ม บัญชีผู้ใช้เครือข่าย [ Interner Account ]
  • รอรับรหัสสำหรับเข้าใช้ได้ภายใน 1 วันทำการ

ทำอย่างไรเมื่อลืมรหัสผ่าน

กรณีลืมรหัสผ่านให้ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสามารถรับรหัสผ่านใหม่ ได้ทันที

การป้องกันรหัสผ่านขณะใช้งาน

การใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย การป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจถูกผู้อื่นลักลอบนำไปใช้ได้ โดยเจ้าของบัญชีไม่รู้ตัว ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ จัดเตรียมระบบการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการลักลอบใช้รหัสผ่าน เมื่อเข้าใช้เว็บหรืออ่านจดหมายไว้เรียบร้อยแล้ว