บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์


rss

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

นายจีระศักดิ์ แข็งขัน

Mr. Jeerasak Khangkhan
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 302*
Email : jeerasak@email.krirk.ac.th
rss

เจ้าหน้าที่งานเครือข่ายและบริการซ่อมบำรุง

นายภาณุภัทร พลวรรณาภา

Mr. Phanuphat Polwannapha
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 300, 301
Email : phanuphat@email.krirk.ac.th
rss

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบและประมวลผล

นางสาวทิพยวรรณ มะจุไทย

Miss. Tippawan Majuthai
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 300, 301
Email :thippawan@email.krirk.ac.th

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช

Mr. Akapat Bunyaratavej
Tel :
Email :akapat@krirk.ac.th

เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์

นายภาคภูมิ เจียรกุล

Tel :
Email :krirk.website@gmail.com