ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท Huawei ในการจัดหาอุปกรณ์ Tablet 100 เครื่อง

        เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับประสานงานจากสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ให้ร่วมดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ Tablet สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและดำเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากอุปกรณ์และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถรองรับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปกติ ทั้งนี้ทางศูนย์และสำนักได้กำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ดังเอกสารแนบ(1) และพิจารณาจัดหาจำนวน 100 ชุด ในการนี้ได้ขอความร่วมมือกับทางบริษัท Huawei ให้เป็นผู้มาจัดหา Tablet  ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดและช่วยสนับสนุนด้านราคา โดยทางบริษัทได้สนับสนุนราคาพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยจากปกติราคา 5,990.00 บาท เหลือ 3,990 บาท

Scroll to Top