ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

speccom

Spec Computer For Organization

 
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน

คอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก

30,000 บาทper unit
CPU INTEL i7 gen 10 up /AMD ryzen 7 gen 3 up
GPU GEFORCE GTX 1650
แรม 32GB DDR4 2666MHz
SSD Nvme M.2 ความจุ 1 TB
สามารถใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ได้
Monitor 24'' (IPS ,VGA, HDMI)
Scroll to Top