ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

WorkFromHome

เครื่องมือ/คู่มือการใช้งาน WFH

              ในยุคของโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่อันตราย การทำงานที่บ้านหรือการเรียนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความปลอดภัยทั้งนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย การใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอน การประชุมต่างๆจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและการเลือกใช้งานให้เข้ากับลักษณะของงานเป็นสิ่งจำเป็น ทางมหาวิทยาลัยเกริก จึงเลือกใช้โปรแกรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่
1.Google Meet
2.VooV Meeting

Google 
Meet
Google Meet คือ หนึ่งใน ฟีเจอร์มาแรงของ Google Workspace ที่เรียกได้ว่าฮิตมากกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำงานแบบ Work From Home ซึ่งเป็นที่นิยมมาก

ดาวน์โหลดโปรแกรม meet.google.com
คู่มือการใช้งาน Google Meet

VooV 
Meeting

VooV Meeting เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะ พัฒนาโดยบริษัท Tencent เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อยู่แม้ว่าจะต้อง Work from Home ด้วย VooV Meeting แพลตฟอร์มสำหรับการประชุมผ่านเสียง หรือวีดีโอ หรือทั้ง 2 อย่าง ซึ่งเหมาะมากๆกับการสถานการณ์ในปัจจุบัน

Scroll to Top