ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

WPS Office
บริการโปรแกรม  
WPS Office
WPS Office เป็นแอปพลิเคชันทำงานแบบครบวงจร มีเครื่องมือต่างๆ พร้อมให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ อย่างเช่น การแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น Word หรือจะแปลงจาก word, text, excel, powerpoint, doc เป็น PDF ก็ได้เช่นกัน และยังมีการสแกนเอกสารโดยการถ่ายรูปและแปลงเป็น PDF มีแพคเกจฟอนต์ต่างให้เลือกใช้งานและเทมเพลตในการนำเสนองาน และยังมีชุด Office ให้ใช้งานอีกด้วย ทั้ง Google Docs, Google Sheets และ Microsoft Office ทั้ง Word, PowerPoint, Excel

ข้อดี WPS Office

  • หน้าตาแบบเดียวกับ Microsoft Office ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่
  • รองรับไฟล์เอกสารของ Microsoft Office เปิดแล้วไม่เพี้ยน
  • ติดตั้งบนเครื่อง PC ฟรี
  • กินทรัพยากรน้อย ใช้งานได้กับคอมเครื่องเก่า รองรับ Windows XP

เรียนรู้เกี่ยวกับ WPS Office

Scroll to Top