ข่าว

ข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการทดสอบระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษาขั้นสุดท้าย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการทดสอบระบบสารสนเทศด้านทะเ …

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการทดสอบระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษาขั้นสุดท้าย Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สน.บริหารการศึกษาออนไลน์ ทดลองจัดการสอบแบบออนไลน์ด้วยอุปกรณ์ Tablet 100 ชุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สน.บริหารการศึกษาออนไลน์ …

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สน.บริหารการศึกษาออนไลน์ ทดลองจัดการสอบแบบออนไลน์ด้วยอุปกรณ์ Tablet 100 ชุด Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สน.วิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ keystone ป้อนข้อมูลการเปิดกลุ่มเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สน.วิชาการ จัดอบรมเชิงปฏ …

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สน.วิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ keystone ป้อนข้อมูลการเปิดกลุ่มเรียน Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญบริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เข้ามาสาธิตและแนะนำระบบ e-Document workflow

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญบริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เ …

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญบริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เข้ามาสาธิตและแนะนำระบบ e-Document workflow Read More »

การประชุมโครงการ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขัดลขนาดใหญ่ (Bg Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับ นโยบายด้านการอุคมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (Unicon ระยะที่ 2)

การประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขัดลข …

การประชุมโครงการ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขัดลขนาดใหญ่ (Bg Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับ นโยบายด้านการอุคมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (Unicon ระยะที่ 2) Read More »

มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทน Huawei Technologies

มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้า …

มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทน Huawei Technologies Read More »

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท Huawei ในการจัดหาอุปกรณ์ Tablet 100 เครื่อง

        เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสาร …

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท Huawei ในการจัดหาอุปกรณ์ Tablet 100 เครื่อง Read More »

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประจำปี2564

หัวข้อ การใช้ Google Workpace for Education ให้กับคณาจา …

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประจำปี2564 Read More »

Scroll to Top